MENU

1066 – Slaget om Stanford Bridge

torsdag 12. februar
Dørene åpner: 12:00


Statsteatret angriper norgeshistorien og kongesagaene med respektløs dødsforakt. Det du trodde du visste om det berømte slaget kan bli snudd på hodet når de rutinerte skuespillerne går løs på historien som en teatral versjon av Mythbusters. Lever vikingen i oss fremdeles? Dette er en tragikomedie om et av de verste slagene i norsk historie, der 5000 nordmenn mistet livet i forsøket på å erobre England.  Historien kretser om dagene før slaget ved Stamford bridge, og vi møter blant annet: En konge, Harald Hardråde, preget av tunge depresjoner. Hans sønn, Olav, som sliter med vektproblem og et alvorlig forhold til Gud. En skald, Tjodolv, som drømmer om å skrive en bestselger i en verden av analfabeter, og en landsforvist engelsk Jarl, Toste, som sliter sosialt og har et mulig rusproblem.  Møt fire svette menn som med vekslende imponerende fysikk gir alt for Norge. Velkommen til en drøy time fylt med drama, action, historie, humor, krim og kjærlighet. Forestillingen har fått strålende kritikker i pressen!

STATSTEATRET ønsker med sitt prosjekt «Norge 1066-2066» å «skrive» fortellingen om Norge på nytt og bringe den ut i by og bygd for et stort publikum. 1066 – Slaget ved Stamford Bridge er Statsteatrets første produksjon. Planen er å lage ti forestillinger på ti år. De vil se etter og sammenstille fortid og nåtid. Hva går i loop? Hvilke fortidige hendelser, konflikter og personer har beveget vår samfunnsutvikling? Hva har det offisielle Norge bevisst eller ubevisst utelatt?

Om utøvere og produsenter

Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune
Produsent:
Statsteatret: statsteatret.no
Idé/opplegg:
Statsteatret: statsteatret.no 

Om kunstner / utøver / gruppe

IDEEN BAK STATSTEATRET
Statsteatret ville samle folk som har en samforståelse om hva slags teater de ønsker å lage. Institusjonsteatret, som de alle har bakgrunn fra, har samme type sammenslutning som et stort orkester der folk er ansatt ganske tilfeldig. Denne tilfeldigheten kan gjøre det vanskelig å enes om retningen for hver produksjon. Man har ganske enkelt ofte for ulikt syn på hva jobben faktisk går ut på. Statsteatret  ønsker seg et «band» med felles preferanser. Et teater hvis medlemmer ved begynnelsen av hver produksjon har stemt instrumentet sitt i samme toneart. Og som, avhengig av hver produksjons materiale, kan spille og frembringe ønsket genre for nettopp denne produksjonen. Dette bandet har ikke et ønske om å være ei øy for seg sjøl. De skal, må og vil invitere gjester inn. Og hver enkelt må få ha sine sideprosjekt. Det Statsteatret har satt som absolutt for å kalle det en statsteaterproduksjon er at minst to av de faste fem medlemmene er involvert.

 Yngve Sundvor er utdannet regissør ved Det Statlige Akademiet for Scenekunst, Moskva. Han har iscenesatt over 40 teaterproduksjoner i inn- og utland. Blant annet Sult ved Nationaltheatret, Mesteren og Margarita ved Rogaland Teater og PAN ved Hålogaland Teater. Sundvor er kunstnerisk leder og regissør for Statsteatret.