MENU

Fra Ungdommen

onsdag 10. desember
Dørene åpner: 17:45
Pris: Gratis inngang


Dørene åpner 17:45

Showstart 18:00

 

 

«Fra ungdommen» er et portrett av både en generasjon og et mangfold. Siden høsten 2011 har Paragon arbeidet med dokumentarprosjektet som er det første portrettet av en hel generasjon gjort i Norge. I bilder, film og tekst har de portrettert 35 ungdomsmiljøer i seks lokalsamfunn spredt over hele landet. De har bodd og arbeidet på en buss i 18 måneder for å gjennomføre feltarbeidet.

Norsk ungdom ble aktualisert sommeren 2011, og fra første stund ønsket Paragon Features å se 22. juli 2011 i en større sammenheng. En overlevende/etterlatt er inngangen til hvert av de seks lokalsamfunnene. De øvrige historiene handler om alminnelig ungdom som lever vidt forskjellige liv. «Fra ungdommen» er fortellingen om hvordan det var å være ung i Norge i tiden etterpå. Blant de portretterte er et barnevernsbarn, en sjarkfisker, en profesjonell fotballspiller, en bankraner, en reindriftssame, en hard-rocker/gravferdskonsulent, en gutt som har fått endelig avslag på asylsøknaden og en jente med spiseforstyrrelser. Sammen er de den neste generasjonen voksne – og et utrolig mangfold.

Paragon Features har forsøkt å finne denne generasjonens særegenhet, men samtidig dokumentere den gjennom tidløs tematikk som opprør, kjærlighet, sykdom, rus, frivillighet osv. For selv om dagens ungdom med ett ble en spesiell generasjon, så er de likevel som enhver annen: Den neste generasjon voksne – og et bindeledd mellom dem som var før dem og dem som kommer etter.

Sak i Aftenposten om prosjektet:
http://www.aftenposten.no/amagasinet/Alle-snakker-om-ungdommen-Dette-mener-de-selv-7720387.html

www.fraungdommen.no – smakebiter fra prosjektet.
NB: best med lyd

Link til TV-serien på Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/fra_ungdommen/

Fra ungdommens facebookside:
https://www.facebook.com/fraungdommen?fref=ts

Trailer på vimeo:
https://vimeo.com/107454876