Thursday 8 June

MingleMølla

Dørene åpner: 18:00

Pris: Fri adgang

Noen torsdager vil det være arrangement som vil bli annonsert fortløpende. De kveldene det ikke er arrangement, vil det være platesnurring. Noen quiz- kvelder kommer også, så følg med, følg med!! 

Dørene åpner 18:00.