MENU

Støttekonsert for Siw Laurent Myrvold

fredag 13. februar
Dørene åpner: 20:00
Pris: Betal det du ønsker


Årets største Rockedugnad!
Følgende band stiller:

Big Mama Allpax
Ulf Myrvold Band
Sightseers
As the tired trains cross Europe
Skyisaroof
Petty Crimes
+++

Inngang: Betal Det Du Ønsker

Alle inntekter går uavkortet til å støtte Siw Laurent Myrvolds videre utdanning

Info om Siw:

Fransk- Norsk skuespiller Siw Laurent Myrvold, 25 år
student ved The International Theatre Academy of Norway

Har som første nordmann på seks år fått plass på det treårige konservatorieprogrammet tilsvarende mastergradnivå ved The Stella Adler Studio of Acting i New York. 

Tidligere elever ved skolen er blant andre 

Marlon Brando, Kevin Costner, Robert De Niro, Benicio Del Toro, Salma Hayek, Martin Sheen m.f.

Skolen er akkreditert av The National Association of Schools of Theatre, men er ikke statlig godkjent, derfor heller ikke støttet av Lånekassen.

Mer info om Siw her
https://www.facebook.com/pages/Siw-Laurent/1510382812543829